Literature

Several authors: The Lionheart of the City. Helsinki City Museum 1998

Aarno Ruusuvuori: Structure is the Key to Beauty – Järjestys on kauneuden avain. Museum of Finnish Architecture 1992

Sanna Teittinen: Anitra Lucander – A Poet of Colour. EMMA – Espoo Museum of Modern Art publications 30/2011

Laura Kolbe, Pekka Puhakka: Helsingin kaupungintalo: historiaa ja herkkuja – Helsinki City Hall: history and fine food. Otava 2008

Vilhelm Helander and Mikael Sundman: Kenen Helsinki – raportti kantakaupungista 1970. WSOY 1970

Timo Herranen, Kai Hoffman and Oiva Turpeinen: Helsingin historia vuodesta 1945. 1, Väestö, Kaupunkisuunnittelu ja asuminen, Elinkeinot. City of Helsinki 1997

Seppo Aalto, Panu Pulma and Harry Schulman: Helsingin historia vuodesta 1945. 2, Suunnittelu ja rakentuminen, Sosiaaliset ongelmat, Urheilu. City of Helsinki 2000

Heikki Helin and Laura Kolbe: Helsingin historia vuodesta 1945. 3, Kunnallishallinto ja -politiikka: Kunnallistalous. City of Helsinki 2002

Anja Kervanto Nevanlinna: Helsingin historia vuodesta 1945. 4, Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945-2010. Otava 2012

Anna-Maria Åström and Laura Kolbe: Helsingin historia vuodesta 1945. 5, Kaupunkilaisten Helsinki. The Finnish Literature Society 2016

Martti Häikiö: Helsingin historia vuodesta 1945. 6, Tiedon metropoli: tutkimus, opetus ja tiedonvälitys 1945–2010. The Finnish Literature Society 2015