1990-talet

I början av 1990-talet hade stadshuset nått vägs ände tekniskt och motsvarade inte längre tidens krav på en modern administrativ byggnad. Arkitektbyrå Aki Davidssons renovering från 1998 till 1999 var i huvuddel begränsad till det första skedet i Ruusuvuoris plan, dvs. stadshuskvarterets södra del.

 

Vid renoveringen förnyades fasadputsen och gipsdekorationerna. Huset vars färg falnat målades blått igen och flyglarna målades rosa. Byggnaden försågs med system som uppfyller moderna standarder.

Ett stort problem innebar det forna favoritmaterialet asbest, som idag är klassificerat som hälsofarligt. Även i stadshuset hittades en stor mängd asbest. Innertakens asbestyta ersattes med bomullsbaserad akustikspray. Den ursprungliga belysningen i entréhallen planerad av Ruusuvuori bevarades, samt korridorernas ursprungliga färger, dörrarnas placering samt elektroniska apparater i anslutning till dessa.

De största funktionella ändringarna gjordes i entréhallsutrymmena. Garderobsutrymmena flyttades till bakre delen av entréhallen och för att avgränsa dem användes Eino Ruutsalos ljuskinetiska vägg. Nya hissdörrar byggdes på båda sidorna om entréhallen och i mitten lämnades utrymme för en infodisk.

Källa:
Aki Davidsson: Helsingin kaupungintalon peruskorjaus. I verket Kaupungin Leijona-sydän 1998.

2000-talet

Stadshusets entréhall öppnades för Helsingforsborna i november 2008 som en del av arbetet med att väcka det gamla empirecentrumet till liv. Man ville göra entréhallen till ett öppet vardagsrum för stadsborna. Helsingforsinfo och utställningslokalen i det intilliggande kvarteret flyttade från Jugendsalen till stadshusets entréhall. Den allmänna informationsbyrån fick namnet Virka Info och utställningslokalen namnet Virka Galleri.

En av de största förändringarna var den nya dörröppningen mot Sofiegatan hösten 2009. På väggen vid de intilliggande trapporna placerades Jorma Puranens fotografikonstverk Where Compasses All Go Mad. Eino Ruutsalos Ljusvägg (1971) vändes 180 grader mot garderobsutrymmet på den bakre väggen. På detta vis skapades ett stort och ansenligt utrymme för utställningar i mitten av entréhallen.

I Virka Galleri ordnades i synnerhet utställningar som presenterade Helsingfors ur olika perspektiv. Virka Galleri passade tack vare sin öppna rymd och enkelhet särskilt väl för fotografiutställningar, som ordnades med flera kända fotografer. I entréhallen och festsalen ordnades ett flertal konserter och andra evenemang. Antalet besökare ökade år för år då turister upptäckte stadshusets tjänster.

2010-talet

År 2012 firade Helsingfors tvåhundra år som huvudstad och samma år var Helsingfors även världens designhuvudstad. En väsentlig del av World Design Capital-året utgjordes av att göra olika intressanta men stängda utrymmen öppna för allmänheten. Virka Galleri ”frigjorde” entréhallens fantastiska allmänna toaletter för att anordna konstutställningen FLUSH!, med verk av intressanta unga konstnärer inom modern konst.

 

De nordiska statsöverhuvudena firade Finlands hundra år som självständig nation i stadshusets festsal i juni 2017 under en lunch som ordnades av Helsingfors nytillträdde borgmästare Jan Vapaavuori. Utställningen Bro inför Estlands president Kersti Kaljulaids besök för att fira Finlands och Estlands gemensamma hundraårsjubileum utgjorde kulmen för jubileumsåret.

Stadshuset har under det senaste decenniet besökts av bland annat alla nordiska statsöverhuvud och de baltiska ländernas presidenter. Dessutom har man välkomnat gäster från flera andra länder i Europa samt från Asien, Afrika och Australien. Den senaste gästen var Sydkoreas president Moon Jae-in år 2019, till vars ära det ordnades en traditionell lunch med borgmästarens som värd i stadshusets vackra festsal.

År 2009 uppgick antalet besökare i stadshuset till drygt 50 000 personer, men år 2017 hade antalet besökare redan tiodubblats och överskred en halv miljon. Eftersom stadshuset byggts på 1970-talet för användning som ämbetsverk och för representation, klarade inte konstruktionerna och materialen i entréhallen av ett så stort antal besökare. De känsliga sandstengolven och designtoaletterna med mässinginredning som planerats med omsorg av Ruusuvuori femtio år tidigare började bokstavligen falla sönder.

Verksamhetskonceptet för entréhallen förändrades än en gång hösten 2018 och rådgivnings- och utställningsverksamheten upphörde. Våren 2019 öppnade Evenemangstorget i mitten av entréhallen. På Evenemangstorget ordnas olika evenemang och tillställningar. Eino Ruutsalos konstverk Ljusvägg ersattes av en mediavägg. En länge efterlängtad dörr öppnades direkt till stadshusets restaurang från entréhallen.

1970–1980-talet

Kvarteret Lejonet

Läs mer om kvarteret Lejonet