Arkitekturrundturer

Kom med på en rundtur i stadshuset under ledning av Finlands Arkitekturmuseums arkivarie Petteri Kummala. Du får se platser dit allmänheten saknar tillträde och lära känna de centrala dragen hos Aarno Ruusuvuoris arkitektur på femte våningen, som skapats kring olika teman.

Rundvandringarna har förverkligats i samarbete med Finlands arkitekturmuseum.

Entréhallen: upplevelser och utrymme

Stig in i stadshusets entréhall, där den gamla entréhallen planerad av Engel förenas med Ruusuvuoris öppna och enhetliga modernistiska stil. De praktfulla trappornas behärskade dramaturgi och takbelysningen skapar tillsammans en lätt och högtidlig stämning.

WC-utrymmena: demokrati och jämlikhet

Stig in i Helsingfors mest eleganta toalettutrymmen, där varje detalj är noga genomtänkt. Du får kika in i toaletterna för män och kvinnor. Det finns några skillnader, men vilka? Mässing, stål och sandstensgolv representerar användning av samma högklassiga material som i stadshuset i övrigt. Den lugna stämningen i toalettfoajéerna påminner om gångna tider.

Kontorsvåningarna: detaljer och helhetsmässig arkitektur

Ta mässingshissen till kontorslokalerna på stadshusets andra och tredje våning. Färgerna planerade av Anitra Lucander påverkar starkt stämningen i lokalerna. Glasväggarna med mässingsramar för tankarna till modern konst. Den på sin tid modernaste maskinbyggnaden är full av fascinerande detaljer planerade av Aarno Ruusuvuori.

Borgmästarens mottagningsutrymmen: hierarki och historia

Ta en titt på var borgmästaren tar emot gäster och håller småskaliga mottagningar. I dessa lokaler spelas även många av borgmästarens tal in. Inom klassisk arkitektur är den mest värdefulla delen tydlig och ses även utifrån, därför valde Aarno Ruusuvuori att placera de viktigaste utrymmena i mitten av stadshuset.

Innergården: lager på lager

Ställ dig på stadshusets innergård och blicka mot den enda fasaden på stadshuset som planerats av Aarno Ruusuvuori. Du ser såväl 1970-talets utvidgning och stadsfullmäktiges sessionssal som stod klar på 1980-talet. Den obehandlade betongen ger en bra uppfattning om vad betongbrutalismen innebär.