Beslutsrunda

Kom med på en rundtur i den kommunala demokratins hjärta, sessionssalen, tillsammans med Stadskansliets förvaltningschef Antti Peltonen. Efter den fartfyllda och informativa rundturen vet du vem som bestämmer om vad i Helsingfors och vad borgmästarmodellen innebär.