Historia

Byggnaden vid Salutorgets kant har inte alltid fungerat som Helsingfors stadshus. Byggnaden uppfördes 1833 under ryska tiden som hotell Societetshuset. Stadshusets blågrå fasad flyter samman med de andra empirebyggnaderna och tillsammans bildar de det för handeln, förvaltningen och historien betydelsefulla kvarteret Lejonet.

 

Saneringen som blev klar 1970 och som genomfördes av Aarno Ruusuvuori ändrade helt på stadshuset lokaler. I slutet av 1980-talet lät han uppföra en restaurang och en fullmäktigesal, där Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder. I sin nuvarande form är Helsingfors stadshus ett mästerprov på modern finländsk arkitektur.

1970–1980

Aarno Ruusuvuori planerade de ombyggnader av stadshuset som blev färdiga 1970 och 1988. Anitra Lucander stod för färgdesignen. Gå tillbaka till 1970- och 1980-talet och ta reda på allt som ombyggnaderna förde med sig.

Läs mer om 1970–1980-talet

1990–2010

Stadshuset totalrenoverades på 1990-talet, eftersom huset tekniskt hade nått sin vägs ände. Vi presenterar reparationsarbetet och de nya vindar som blåst på 2000-talet.

Läs mer om 1990–2010-talet

Kvarteret Lejonet

Stadshuset hör till kvarteret Lejonet, som är en viktig del av Helsingfors administrativa centrum. Du kan bli bekant med kvarteret och dess roll i stadshusets historia.

Läs mer om kvarteret Lejonet