Konstrundturer

Kom med på konstrundvandringar i stadshusets stängda och öppna utrymmen. I stadshuset hänger över 200 konstverk ur HAM Helsingfors konstmuseums samlingar. Konstverken som valts för rundturerna presenteras av chefen för offentlig konst, Taru Tappola.

Rundvandringarna har förverkligats i samarbete med Helsingfors stads konstmuseum HAM.

Den öppna konstutställningen i entréhallen

Stig in i entréhallen som är öppen för allmänheten för att beskåda Kimmo Kaivantos konstverk Kedjan som sträcker sig ut i oändligheten. Aarno Ruusuvuori påverkade valet av flera konstverk, eftersom Stadshuset är ett helhetsmässigt konstverk. Då verksamheten i entréhallen förändras byts även en del av konstverken ut.

Borgmästarens konstskatter

Kom med på en unik rundtur i borgmästarens arbetsrum och representationslokaler. Du får se både traditionell konst och den senaste moderna konsten. Vilket verk ser borgmästaren från sitt arbetsbord? Det får du reda på under rundturen!

Ögonmat i restaurangen

Ta del av Michael Schilkins humoristiska relief med torghandlare på restaurangens vägg och lyssna på berättelser om konstnärens händelserika liv.