Lär känna stadshuset

Dagens stadshus uppfördes ursprungligen som Hotell Societetshuset och stod klart år 1833. Byggnaden i empirestil är planerad av Carl Ludvig Engel. Hotellet var på sin tid en av de finaste och mest betydande platserna i Helsingfors för fester och societetsliv. Hotellets verksamhet upphörde 1913 och huset invigdes officiellt som stadshus 1932.

 

Hösten 2020 var det 50 år sedan arkitekt Aarno Ruusuvuori gav stadshuset dess nuvarande skepnad åren 1965–1970. Den nya modernistiska arkitekturen återspeglade bättre tidens demokratiska värden än empirestilen. År 1970 efter renoveringen fanns endast fasaden, entréhallens pelare och festsalen från 1800-talet kvar av Hotell Societetshuset Åren 1985–1988 planeradeRuusuvuori en ny sessionssal och restaurang i stadshuskvarteret.

Idag är stadshuset en mötesplats för Helsingforsarna och utgörs av flera olika byggnadsstilar som på sin centrala plats vittnar om förändringarna av staden och det finländska samhället.

Entréhallen

Då man stiger in i stadshuset från Salutorget välkomnas man av de ursprungliga pelarna i entréhallen från Engels tid, som vittnar om stadens kejserliga historia. I övrigt är entréhallen modern och leder besökaren till ett okonstlatoch öppet utrymme.
Aarno Ruusuvuori ville planera en öppen och enhetlig entréhall. Därför var man tvungen att riva den gamla personal- och representationsrestaurangen Stadskällaren som fanns i en lägre nivå. Tove Janssons originalfreskomålningar målade för Stadskällaren är idag utställda i HAM Helsingfors konstmuseum i Tennispalatset.
Då man stiger in i stadshuset från Salutorget välkomnas man av de ursprungliga pelarna i entréhallen från Engels tid, som vittnar om stadens kejserliga historia. I övrigt är entréhallen modern och leder besökaren till ett chosefritt och öppet utrymme.
I entréhallen visas konstverk ur HAM Helsingfors konstmuseums samlingar. Kimmo Kaivantos konstverk ”Kedjan” (1971) och Rut Bryks relief ”Staden i sol” (1975), som införskaffades för den ursprungliga entréhallen vid övergången från 1960- till 1970-talet, samt Jorma Puranens fotografiverk ”Where Compasses All Go Mad” (2007), som införskaffades senare, kan alla fritt betraktas av besökarna och passar väl in i den avskalade entréhallen.
Stadshusets entréhall öppnades för stadsborna hösten 2008 som en del av arbetet med att väcka liv i Torgkvarteren. I samband med förändringen tog man i bruk den allmänna informationsbyrån för stadsborna, Virka Info, och utställningslokalen Virka Galleri. Entréhallen besöktes från 2008 till 2018 årligen av tusentals stadsbor och turister. I Virka Galleri ordnades ett flertal olika utställningar, konserter och föreställningar och i lokalen firade man mångsidigt Helsingforsdagen och Konstens natt.
Verksamhetskonceptet för entréhallen förnyades totalt år 2018 och Evenemangstorget som öppnades i entréhallen våren 2019 är ett skyltfönster mot dagens och framtidens Helsingfors. Där kan man diskutera och lyssna, ta reda på saker och påverka stadens utveckling. Evenemangen på Evenemangstorget är öppna för allmänheten och man kan ansöka om att använda torget för sitt eget evenemang.

Fasaden

Stadshusets blågrå fasad som blickar mot Salutorget är bekant för alla stadens invånare och turister som anländer till Helsingfors med båt. Hotell Societetshuset som planerats av Carl Ludvig Engel har bevarats med sin ursprungliga fasad och utgör en väsentlig del av Helsingfors vackra empirecentrum. Ovanför altanen för borgmästarens mottagningsrum, som bärs upp av pelare, blickar Helsingfors vapen över det glittrande havet och torgstånden mot Sveaborg.

 

Även om fasaden med sina pelare inledningsvis kan verka vara oförändrad bär även den i sin yta spår av de konstnärliga idealen under olika tidsepoker. Husets första fasadfärg var Engels ljusgula, sedan en ännu ljusare gul nyans, rosa, gulgrön, vit och ljusblå, grågrön och vid början av 1950-talet lilagrå. Den nuvarande färgen är den nionde och är skapad av konstnären Anitra Lucander.

Stadsfullmäktige

Stadshuskvarteret, dvs. nybyggnaden i mitten av kvarteret Lejonet som stod klar år 1988, är även planerat av Aarno Ruusuvuori och en del av det senare skedet av saneringen av stadshuset. I byggnaden i fråga finns stadsfullmäktiges nuvarande sessionssal. Under gångna år har Helsingfors stadsfullmäktige sammanträtt i Empiresalen invid Senatstorget i stadshuskvarteret och senare i Börshuset, Vita salen och stadshusets festsal. Salen som används idag är den första sessionssalen i Helsingfors som är avsedd för just stadsfullmäktige.
Stadsfullmäktige är det översta beslutsfattande organet i Helsingfors. Fullmäktigeledamöterna väljs genom kommunalval vart fjärde år. Stadsfullmäktige ansvarar särskilt för stadens verksamhet och ekonomi. Underordnad stadsfullmäktige är stadsstyrelsen, vars ordförande är Helsingfors borgmästare. De biträdande borgmästarna är även medlemmar i styrelsen. Stadsfullmäktiges 85 ledamöter sammanträder i sessionssalen ungefär varannan onsdag.

Registratorskontoret

I Helsingfors finns ett gemensamt registratorskontor som betjänar alla stadsbor, stadens personal, förtroendevalda samt olika myndigheter. Registratorskontoret finns i stadshusets entréhall.

Registratorskontoret tar emot olika administrativa handlingar, såsom motioner, klaganden, begäranden om utlåtande och ansökningar. På registratorskontoret registreras handlingar och beslut som tagits emot och skickats av staden i stadens gemensamma administrativa register. Stadsbornas brev lämnas vidare från registratorskontoret för beredning.

Registratorskontoret ger information om behandlingsskeden och beslut för anhängiggjorda förvaltningsärenden under hela behandlingsprocessen. Registratorskontoret sköter även anslagstavlan för stadens offentliga kungörelser, som finns i stadshusets entréhall.

Restaurangen

Restaurangen på stadshusets innergård byggdes i samband med saneringen i samma skede som stadsfullmäktiges sessionssal och stod klar 1988. Restaurangen är öppen för allmänheten och du kan sticka dig in för till exempel en kopp kaffe då du besöker Helsingfors. Senare kan du märka att det blivit dags för lunch! Samtidigt kan du beundra Michel Schilkins roliga keramikrelief som beskriver livet på Salutorget.

Stadshusets restaurang har betjänat hungriga besökare i många års tid. Såväl kungligheter som presidenter har fått njuta av restaurangens mat när de besökt Helsingfors. Utöver lunch erbjuder restaurangen även kaffe och bakverk. Maten är finländsk med en internationell twist. Restaurangen kan även hyras tillsammans med professionell catering.

På grund av coronavirussituationen kan det förekomma begränsningar i restaurangens öppettider. Kolla de senaste uppdateringarna på restaurangens webbplats.

Festsalen

Mitt i Ruusuvuoris asketiska och modernistiska stadshus finns kanske festsalen planerad av Hampus Dahlström och utvidgad av Bruno Granholm, som speglar den dekorativa estetiken i slutet av 1800-talet. Under kristallkronorna har bl.a. konserter, danser, mottagningar och andra tillställningar med inbjudna gäster ordnats. I salen har flera uruppföranden av finländska kompositörers verk ägt rum, såsom Sibelius Skogsrået. I salen hölls även den första filmförevisningen i Finland i juni 1896.

 

Stadsfullmäktige sammanträdde i festsalen 1932–1965. Under Virka Galleri-tiden ordnades flera konserter och andra publiktillställningar i festsalen. Idag fungerar festsalen som stadens representationslokal.

Medan Ruusuvuoris byrå genomförde renoveringen hölls festsalen på plats med pelare, medan entréhallen under salen fick sin nuvarande form. Dess läge i mitten av stadshuset skapar en stark kontrast mellan festsalens utsida och insida.