Tillgänglighet

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller Helsingfors stads webbplats Stadshusets jubileumswebbplats. Webbplatsens adress är https://kaupungintalo.hel.fi

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Den här webbplatsen har publicerats efter 23.9.2018. Webbplatsen bör uppfylla de krav på tillgänglighet som ställs i lagen.

Stadens mål

Helsingfors stads mål när det gäller de digitala tjänsternas tillgänglighet är att sträva efter minst nivå AA eller en högre nivå enligt regelverket WCAG, om det rimligen är möjligt.

Fullgörandestatus

Den här webbplatsens tillgänglighet i förhållande till kraven har ännu inte utvärderats.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtandet

Det här tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 10.9.2020.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtandet

Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras så att det motsvarar observationerna om hur tillgängligheten ter sig i förhållande till kraven efter en genomförd utvärdering.

Begäran om information i tillgängligt format

Om användaren upplever att webbplatsens innehåll inte är i tillgängligt format är det möjligt att begära informationen i fråga via e-post helsinki.palaute@hel.fi eller en responsblankett på www.hel.fi/respons. Staden strävar att besvara förfrågan inom en rimlig tid.