Tillgänglighet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats ”Helsingfors stadshuset”. Webbplatsens adress är https://kaupungintalo.hel.fi.

Stadens mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå minst nivå AA eller bättre, om det rimligen är möjligt.

Status av överensstämmelse

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som lagen ställer i enlighet med WCAG v2.1-kriterierna på nivå AA, med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som ställs i lagen.

Observerade brister

Webbplatsen saknar en hopplänk för att hoppa över återkommande innehåll. (2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll)

Objekten i navigationens undermenyer har otillräcklig kontrast. (1.4.3 Kontrast (minimi))

Videoramarna saknar rubrik och det är utmanande att bläddra inom ramen med skärmläsare. (4.1.2 Namn, roll, värde)

Menyernas innehåll fokuseras i skärmläsaren utan användarens input. (2.4.3 Fokusordning)

Anmälan om icke tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgängligt format

Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i tillgängligt format kan informationen begäras per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/palaute. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.