Video rundor

På vilket vis skiljer sig den nuvarande borgmästarmodellen från den tidigare stadsdirektörsmodellen? Vilken var arkitekt Aarno Ruusuvuoris filosofi? Vilken typ av konst förekommer i stadshusets restaurang och vilken anknytning har Ladoga till den? Svar på dessa och andra frågor ges under videorundturen som gäller arkitekturen, konsten och beslutsfattandet.

 

På stadshusets videorundtur kan du vandra längs byggnadens korridorer ledsagad av ordfyndiga experter. Helsingfors stadshus är en plats där arkitekturen, konsten och politiken flätas ihop till en intressant helhet.

Arkitektur­rundor

Kom med på en runda i de modernistiska lokalerna ritade av Ruusuvuori. Iaktta färgernas, formernas och materialens effekt på helhetsatmosfären.

Gå vidare: Arkitekturrundturer

Konstrundor

Kom med på konstrundvandringar i stadshusets stängda och öppna utrymmen. I stadshuset hänger över 200 konstverk ur HAM Helsingfors konstmuseums samlingar.

Gå vidare: Konstrundturer

Beslutsrunda

Kom med till fullmäktigesalen för att höra hurdan beslutsgången är i staden och vem som beslutar om vad.

Gå vidare: Beslutsrunda